Badanie składu chemicznego – zawartość pierwiastków

Prowadzimy badania składu chemicznego (oznaczenie zawartości pierwiastków głównych
i śladowych) próbek różnego typu i pochodzenia, m.in:

• metali oraz stopów metali
• tworzyw sztucznych

Dodatkowo identyfikacja wspomagana jest również badaniami metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz termograwimetrii (TGA).

Normy badawcze

  • Badania na zgodność z dyrektywą ROHS – określenie zawartości metali ciężkich: Cd, Pb, Hg,
    Cr VI oraz całkowitej zawartości Br, wg własnych instrukcji badawczych BOSMAL/I-7-43, BOSMAL/I-7-90