Gęstość tworzyw sztucznych

Do wyznaczenia gęstości stosujemy metodę zanurzeniową. 

Pomiar gęstości daje wskazówkę odnośnie czystości, jakości surowców, półproduktów oraz produktów.

Normy badawcze

  • PN-EN ISO 1183-1, metoda A – Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa