Oznaczenie temperatury topnienia, krystalizacji, przemiany szklistej, stopnia krystaliczności

W laboratorium pomiar prowadzony jest metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej i polega na określeniu ilości ciepła przekazywanego do lub przejmowanego od badanej próbki, w jednostce czasu, koniecznej do utrzymania jednakowej temperatury próbki i obojętnego odnośnika termicznego, w trakcie ich ogrzewania, bądź chłodzenia ze stałą prędkością.

Normy badawcze

 • ASTM D3418 – Standard Test Method for Transition Temperatures and Enthalpies of
  Fusion and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry
 • ASTM E1356 – Standard Test Method for Assignment of the Glass Transition
  Temperatures by Differential Scanning Calorimetry
 • PN-EN ISO 11357-1 – Tworzywa sztuczne – Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
  – Część 1: Zasady ogólne
 • ISO 11357-2 – Tworzywa sztuczne – Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
  – Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty
 • ISO 11357-3 – Tworzywa sztuczne – Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
  – Część 3: Oznaczanie temperatury oraz entalpii topnienia i krystalizacji