Pomiar barwy i zmiany barwy

Wykonujemy pomiary barwy oraz zmiany barwy przy użyciu spektrofotometru. Pomiar barwy odbywa się w układzie CIE L*a*b*.
Dzięki nowoczesnemu spektrofotometrowi posiadamy możliwość precyzyjnego doboru koloru produktu oraz jego kontroli podczas całego procesu przetwórczego.

Wykorzystywane w laboratorium urządzenie to przenośny spektrofotometr typu sferycznego o poziomym ustawieniu. Taka konstrukcja zapewnia najwyższą wygodę podczas pomiaru barw płaskich i dużych próbek. Urządzenie to pozwala na uzyskanie danych pomiarowych z ultra-wysoką prędkością.

Normy badawcze

  • PN-ISO 7724-1:2003 Farby i lakiery — Kolorymetria — Część 1: Podstawy
  • PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery — Kolorymetria — Część 2: Pomiar barwy
  • PN-ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery — Kolorymetria — Część 3: Obliczanie różnic barwy