Udarność tworzyw sztucznych

W laboratorium do badania udarności tworzyw sztucznych wykorzystywana jest Metoda Charpy’ego, która polega na udarowym zginaniu prostopadłościennej próbki z karbem, podpartej na dwóch podporach
i określeniu pracy potrzebnej do jej złamania. Karb ma na celu koncentrację naprężeń w określonym miejscu badanej próbki. 

Udarność określa się pracę potrzebną do dynamicznego złamania próbki, odniesioną do 1 m2 przekroju próbki (jeżeli jest to udarność z karbem, to do przekroju w miejscu z karbem).

Normy badawcze

  • PN-EN ISO 179-1:2010 – Tworzywa sztuczne – Oznaczanie udarności metodą Charpy’ego
     – Część 1: Nieinstrumentalne badanie udarności