Właściwości wytrzymałościowe tworzyw sztucznych

W laboratorium wyznaczamy moduł sprężystości produkowanych
tworzyw sztucznych. 

Przy użyciu maszyny wytrzymałościowej ZWICK wykonuje się
statyczne próby rozciągania dowolnych materiałów.

Normy badawcze

  • PN-EN ISO 527-1:2020-01 – Tworzywa sztuczne — Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu — Część 1: Zasady ogólne
  • PN-EN ISO PN-EN ISO 527-2:2012Tworzywa sztuczne — Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu — Część 2: Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do różnych technik formowania