Wskaźnik prędkości płynięcia tworzyw termoplastycznych

Masowy (MFR) wskaźnik prędkości płynięcia

MFR oznaczamy za pomocą plastometru obciążnikowego. Istotą oznaczania wskaźnika płynięcia jest pomiar średniej prędkości płynięcia tworzywa przy ustalonych wartościach podstawowych parametrów procesu przetwórstwa (temperatura i ciśnienie).

W naszym laboratorium wyznaczamy współczynnik płynięcia
Metodą A: masowy współczynnik płynięcia (MFR)

W tej metodzie wytłoczka jest obcinana w jednostajnych odstępach czasu, 
a następnie określana jest masa przy użyciu wagi. Wynikiem jest wytłoczona masa w jednostce czasu, zwykle określana w g/10 min.

Normy badawcze

  • PN-EN ISO 1133 – Tworzywa sztuczne – Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości
    płynięcia (MFR) i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw
    termoplastycznych
  • ASTM D1238 – Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion
    Plastometer