Zawartość wody

Nasze laboratorium wyposażone jest w nowoczesną wagosuszarnę umożliwiająca w sposób szybki i dokładny wyznaczenie wilgotności próbki badanego materiału.

Wagosuszarka składa się z wagi umożliwiającej bieżący pomiar masy oraz 
z suszarki wykorzystującej promieniowanie cieplne do nagrzewania próby

Normy badawcze

  • ASTM D6980-17 – Standard Test Method for Determination of Moisture in Plastics
    by Loss in Weight