Identyfikacja materiałów

Doświadczenie i wiedza kadry oraz wciąż rozbudowywane, zaplecze analityczne pozwalają na identyfikowanie
tworzyw sztucznych oraz metali i ich stopów.

Identyfikacja materiałów jest bardzo istotna w zapewnieniu jakości wyrobów oraz w analizie usterek i ich przyczyn.
Identyfikacja polega na badaniu próbek metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz termograwimetrii (TGA).