Laboratorium

W naszym laboratorium prowadzony jest ciągły nadzór nad jakością produkowanych wyrobów oraz kontrola surowca.
Nasze laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy aparaty I urządzenia.
Wysoką jakość oferowanych produktów zawdzięczamy nowościom technologicznym, systemowi wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości oraz wiedzy, doświadczeniu oraz zaangażowaniu pracowników. 

W laboratorium prowadzimy badania naszych produktów w zakresie badań fizykochemicznych, wytrzymałościowych oraz identyfikacyjnych.
Dążymy cały czas do udoskonalania technologii badawczych, ulepszania i poszerzania zakresu badań laboratoryjnych. Ponieważ w branży przemysłowej ogromny nacisk kładziony jest na wysoką jakość materiałów, dokładamy wszelkich starań, by oferowane przez nas produkty spełniały najwyższe standardy.

Wskaźnik prędkości płynięcia tworzyw termoplastycznych

Masowy (MFR) wskaźnik prędkości płynięcia MFR oznaczamy za pomocą plastometru obciążnikowego...

Sprawdź szczegóły 

Oznaczenie temperatury topnienia, krystalizacji, przemiany szklistej, stopnia krystaliczności

W laboratorium pomiar prowadzony jest metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej i polega na określeniu ilości ciepła przekazywanego do lub przejmowanego od badanej próbki...

Sprawdź szczegóły 

Zawartość wody

Nasze laboratorium wyposażone jest
w nowoczesną wagosuszarnę umożliwiająca w sposób szybki i dokładny wyznaczenie wilgotności próbki badanego materiału...

Sprawdź szczegóły 

Udarność
tworzyw sztucznych

W laboratorium do badania udarności tworzyw sztucznych wykorzystywana jest Metoda Charpy’ego, która polega na udarowym zginaniu prostopadłościennej próbki z karbem...

Sprawdź szczegóły 

Pomiar barwy
i zmiany barwy

Wykonujemy pomiary barwy oraz zmiany barwy przy użyciu spektrofotometru. Pomiar barwy odbywa się w układzie CIE L*a*b*. Dzięki nowoczesnemu spektrofotometrowi...

Sprawdź szczegóły 

Identyfikacja materiałów

Doświadczenie i wiedza kadry oraz wciąż rozbudowywane, zaplecze analityczne pozwalają na identyfikowanie tworzyw sztucznych oraz metali i ich stopów...

Sprawdź szczegóły 

Gęstość
tworzyw sztucznych

Do wyznaczenia gęstości stosujemy metodę zanurzeniową. Pomiar gęstości daje wskazówkę odnośnie czystości, jakości surowców, półproduktów oraz produktów...

Sprawdź szczegóły 

Badanie składu
chemicznego – zawartość pierwiastków

Prowadzimy badania składu chemicznego (oznaczenie zawartości pierwiastków głównych i śladowych) próbek różnego typu i pochodzenia...

Sprawdź szczegóły 

Właściwości wytrzymałościowe
tworzyw sztucznych

W laboratorium wyznaczamy moduł sprężystości produkowanych tworzyw sztucznych. Przy użyciu maszyny wytrzymałościowej ZWICK wykonuje się statyczne próby rozciągania dowolnych materiałów...

Sprawdź szczegóły